ทีมงานAGตำบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์จัดกิจกรรมเชิงรุก รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและให้ความรู้ในการป้องกันตนเองในการป้องกันไวรัสโคโรน่า-2019ให้กับชุนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง

ทีมงานAGตำบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์จัดกิจกรรมเชิงรุก รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและให้ความรู้ในการป้องกันตนเองในการป้องกันไวรัสโคโรน่า-2019ให้กับชุนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง

ทีมงานAGตำบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ผู้ดูแลตำบลและทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลศรีสว่าง จัดกิจกรรมเชิงรุก รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและให้ความรู้ในการป้องกันตนเองในการป้องกันไวรัสโคโรน่า-2019ให้กับชุน ณ บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยร่วมมอบแมส เจลล้างมือ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้แก่โรงเรียนพอดีวิทยา เพื่อใช้ในการคัดกรองเบื้องต้น และร่วมสัมภาษณ์ครู  ชาวบ้านในชุมชน พระสงฆ์ ในกิจกรรมเชิงรุก รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโดยประชาสัมพันธ์ให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และทีมงานประจำตำบลร่วมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองในการป้องกันไวรัสโคโรน่า-2019 ซึ่งเป็นการสร้างการตื่นตัวให้แก่ชุมชนในการป้องกันโควิด

แชร์ข่าวนี้