ถ่ายทอดสดพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัลและพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพ การแข่งขันในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

ถ่ายทอดสดพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัลและพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพ การแข่งขันในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี คณะผู้บริหารและคณจารย์คณะ ถ่ายทอดสดพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร  พร้อมโล่รางวัลและส่งมอบธงเจ้าภาพ การแข่งขันในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7  ที่จัดกิจกรรมการแข่งขันในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์     โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพในปีนี้ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก อ.ดร.มงคล เทพรัตน์ ประธานเครือข่ายคณบดีเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ชนะรางวัล ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้ง 7 กิจกรรม โดยมีตัวแทนคณบดีและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วมการแข่งขัน มาเป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยาราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีให้นักศึกษาและคณาจารย์เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเลิศด้านการเกษตร

แชร์ข่าวนี้