สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ทำบุญและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้หนองขวาง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ทำบุญและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้หนองขวาง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อารยา มุสิกา ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์  อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล และนายปรีชา หลวงจำนงค์ นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชา ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ทำบุญและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้หนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกิจกรรมทำบุญอาคารปฏิบัติการสาขาวิชา พระสงค์ 5 รูป กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ร่วมพัฒนาศูนย์การฝึกประสบการณ์หนองขวาง  ในช่วงบ่ายกิจกรรมพัฒนาศูนย์และปลูกไม้ผล(มะม่วง)ในแปลงสาธิต โดยได้รับเกียรติจากผศ.ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มาร่วมเป็นประธาน นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่1-4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและศิษย์เก่า เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ขอขอบคุณศิษย์เก่า-ปัจจุบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนฝ่าย ขอขอบพระคุณอ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่มาร่วมบุญกับสาขา

 

 

แชร์ข่าวนี้