คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมจัดกิจกรรมOpen house ประจำปีการศึกษา2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมจัดกิจกรรมOpen house ประจำปีการศึกษา2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย สโมสรนักศึกษา อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดี คณาจารย์ประจำสาขาวิชาและนักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชาร่วมจัดกิจกรรมOpen house ประจำปีการศึกษา2566 ในระหว่างวันที่9 – 1 0พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณBRU DOME  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มาร่วมชมการออกบูธ โดยคณะเทคโนโลยีกการเกษตร ประกอบด้วย

ประกอบ3 หลักสูตร
1. หลักสูตร วิชาเกษตรศาสตร์(507)
แบ่งเป็น 2 วิชาเอก นักศึกษาเมื่อเรียนไปแล้วมีความสนใจด้านศาสตร์ใด ปี 3 นักศึกษา สามารถเลือกเรียนวิชาเอกของตน
วิชาเอก นวัตกรรมการผลิตพืช
– วิชาเอก เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.หลักสูตร วิชาสัตวศาสตร์(502)
3.หลักสูตร วิชา นวัตกรรมอาหารและแปรรูป(272)
โดยได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนมาเยี่ยมชม สอบถามข้อมูลในการศึกษาต่ออย่างคึกคัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาในการรับสมัคร
– สมัครผ่านครูแนะแนว ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 พฤศจิกายน 2565
– การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 พฤศจิกายน 2565
– การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://oapr.bru.ac.th/2022/10/portfolio66/

แชร์ข่าวนี้