พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี2565

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ รองคณบดี และคณาจารย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี มาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภททุนเรียนดี ทุนกิจกรรมเด่น ทุนขาดแคลน รวมทั้งสิ้น 17 ทุนการศึกษา เพื่อช่วยสนับสนุนให้แก่นักศึกษาของคณะ

 

แชร์ข่าวนี้