รับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขัน โครงการประกวดนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์

รับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขัน โครงการประกวดนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เปิดรับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขัน

นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์

“Innovation and Technology Contest for Enhancing Animal Production Efficiency ”

ณ อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันกลุ่มต่างๆ พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา

2.นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมละไม่เกิน3 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกนQr Codeแนบท้ายนี้

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้