สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Voting for this poll has ended


Statistics:

No Flash Player Installed


Number of Voters   7
Start Voting   2014-08-05 00:00:00
End Voting   2014-09-05 00:00:00

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก สารสนเทศด้านงานวิจัย สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร