สารสนเทศด้านงานวิจัย

งบประมาณวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอกของคณาจารย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำปี 2558-2559

ดาวน์โหลดที่นี่

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ พันธกิจ เกี่ยวกับคณะ สารสนเทศด้านงานวิจัย