"วิสัยทัศน์"

วิศัยทัศน์ (Vision) 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้คู่คุณธรรม

บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล เพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ปณิธาน