Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง Return to Previous Page นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนอ Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี25... วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560                 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ... More detail
ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรม วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560 ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏ More detail
แนวทางการติดตามการแก้Iสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แนวทางการติดตามการแก้Iสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันจันทร์, 24 เมษายน 2560 แนวทางการติดตามการแก้ I สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่นำเสนอผลงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่นำเสนอผลงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  นำโดยอาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์... More detail
ประกาศแจ้งถึงเวลาให้บริการรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศแจ้งถึงเวลาให้บริการรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ... วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 ประกาศแจ้งถึงผู้สมัครฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 32 ทุกท่าน  #เวลาให้บริก... More detail
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบ ... วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรั... More detail

ข้าพระพุทธเจ้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร ข้าพระพุทธเจ้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย