ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้สอนมืออาชีพและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้สอนมืออาชีพและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ วันอาทิตย์, 18 มิถุนายน 2560 กองการบริหารงานบุคคล แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาผู้สอนมืออาชีพแ... More detail
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์, 18 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศ... More detail
ทีมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าพบอธิการบดีนำเสนอแผนพัฒนาหนองขวาง ระยะ 5 ปี (2561 – 2565) ทีมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าพบอธิการบดีนำเสนอแผนพัฒนาหนองขวาง ระยะ 5 ปี (25... วันอาทิตย์, 18 มิถุนายน 2560                เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 60 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรพร้อม... More detail
สำหรับทุกคนที่สนใจสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 32 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) สำหรับทุกคนที่สนใจสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 32 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 ● สำหรับทุกคนที่สนใจสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 32 (#เรียนว... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรติดตั้งป้ายอาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรติดตั้งป้ายอาคารสิริวิทยเกษตร วันอาทิตย์, 08 มกราคม 2560      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการติดตั... More detail

ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหารร่วมพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต

เรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทุกท่าน

ขอเชิญร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต และโปรดแจ้ง
รองคณบดีทุกฝ่าย
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงานคณะ/สำนัก/สถาบัน
เข้าร่วมการประกาศดังกล่าว

ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3

ขอบพระคุณครับ

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหารร่วมพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต