Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง Return to Previous Page นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนอ Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี25... วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560                 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ... More detail
ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรม วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560 ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏ More detail
แนวทางการติดตามการแก้Iสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แนวทางการติดตามการแก้Iสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันจันทร์, 24 เมษายน 2560 แนวทางการติดตามการแก้ I สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่นำเสนอผลงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่นำเสนอผลงานในรายวิชาปัญหาพิเศษ วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  นำโดยอาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์... More detail
ประกาศแจ้งถึงเวลาให้บริการรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศแจ้งถึงเวลาให้บริการรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ... วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 ประกาศแจ้งถึงผู้สมัครฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 32 ทุกท่าน  #เวลาให้บริก... More detail
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบ ... วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรั... More detail

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานบายซีเนียร์นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4

          เมื่อวันที่ 24 และ 26 เมษายน 2560 นำโดยคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2-4 จัดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานบายซีเนียร์นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ขึ้นเพื่อเป็นการรายงานนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตรในสถานประกอบการและหน่วยงานด้านการเกษตรของนักศึกษา เป็นแนวทางแนะนำน้องๆในการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์

           และในวันที่ 26 เมษายน 2560 ช่วงเช้าเป็นการนำเสนองานวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษครั้งที่ 2 และตอนเย็นมีกิจกรรมงานเลี้ยงบายซีเนียร์ที่รุ่นน้องจัดเพื่อแสดงความยินดีให้กับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา  ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

20170424_093843(0)20170424_09384520170424_09384820170424_09385020170424_09502220170424_09502520170424_09524420170424_09524620170424_13151220170424_13151420170424_13151720170424_13594120170424_13594320170424_13594620170426_19263420170426_194431FB_IMG_1493205980893FB_IMG_1493205985107FB_IMG_1493205987692

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานบายซีเนียร์นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4