รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการร่วมเข้าประชุมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะดำเนินการด้านวิจัยระดับคณะ เกี่ยวกับการสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (วช.) ปีงบประมาณ 2562 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการร่วมเข้าประชุมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะดำเนินการด้านวิจัย... วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560             เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. อ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ร... More detail
คณะนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560      เมื่อวันที่ 17 -18 กรกฏาคม 2560 นำโดยคณะนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเก... More detail
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WORK – INTEGRATED LEARNING : WIL) แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ... วันเสาร์, 22 กรกฎาคม 2560 เรียน คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน                 ด้ว... More detail
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และการซ้อมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และการซ้อมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภ... วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560            ระหว่างวันที่ 11-18 กรกฏาคม 2560 นำโดยนางสาววรัญญา อาจบุราย นา... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับน้องใหม่ด้วย “3ให้4 ห้าม” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับน้องใหม่ด้วย “3ให้4 ห้าม” วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยินดีรับน้องให... More detail

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง Return to Previous Page นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนอ

                เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการการจัดการ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมย์ และอาจารย์ คณะผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นไม้ใน กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับ ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง อำเภอคูเมือง  กว่า 500 คน ร่วมปลูกต้นพยุง ต้นมะขามป้อม ต้นประดู่ และไม้เบญจพรรณในพื้นที่กว่า 2,000 ต้น เนื่องในวันวิสาบูชา

 

IMG_5572IMG_5573IMG_5574IMG_5575IMG_5576IMG_5577IMG_5578IMG_5579IMG_5580IMG_5581IMG_5582IMG_5583IMG_5584IMG_5585IMG_5586IMG_5587IMG_5588IMG_5589IMG_5590IMG_5591IMG_5592IMG_5593IMG_5594IMG_5595IMG_5596IMG_5597IMG_5598IMG_5599IMG_5600IMG_5601IMG_5602IMG_5603IMG_5604IMG_5605IMG_5606IMG_5607IMG_5608IMG_5609IMG_5610IMG_5611IMG_5612IMG_5613IMG_5614IMG_5615IMG_5616IMG_5617IMG_5618IMG_5619IMG_5620IMG_5621IMG_5622IMG_5623IMG_5624IMG_5625IMG_5626IMG_5627IMG_5628IMG_5629IMG_5630IMG_5631IMG_5632IMG_5633IMG_5634IMG_5635IMG_5636IMG_5637IMG_5638IMG_5639IMG_5640IMG_5641IMG_5642IMG_5643IMG_5644IMG_5645IMG_5646IMG_5647IMG_5648IMG_5649IMG_5650IMG_5651IMG_5652IMG_5653IMG_5654IMG_5655IMG_5656IMG_5657IMG_5658IMG_5659IMG_5660IMG_5661IMG_5662IMG_5663IMG_5664IMG_5665IMG_5666IMG_5667IMG_5668IMG_5669IMG_5670IMG_5671IMG_5672IMG_5673IMG_5674IMG_5675IMG_5676IMG_5677IMG_5678IMG_5679IMG_5680IMG_5681IMG_5682IMG_5683IMG_5684IMG_5685IMG_5686IMG_5687IMG_5688IMG_5689IMG_5690IMG_5691IMG_5692IMG_5693IMG_5694IMG_5695IMG_5696IMG_5697IMG_5698IMG_5699IMG_5700IMG_5701IMG_5702

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง Return to Previous Page นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการหนอ