ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้สอนมืออาชีพและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้สอนมืออาชีพและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ วันอาทิตย์, 18 มิถุนายน 2560 กองการบริหารงานบุคคล แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาผู้สอนมืออาชีพแ... More detail
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์, 18 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศ... More detail
ทีมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าพบอธิการบดีนำเสนอแผนพัฒนาหนองขวาง ระยะ 5 ปี (2561 – 2565) ทีมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าพบอธิการบดีนำเสนอแผนพัฒนาหนองขวาง ระยะ 5 ปี (25... วันอาทิตย์, 18 มิถุนายน 2560                เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 60 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรพร้อม... More detail
สำหรับทุกคนที่สนใจสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 32 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) สำหรับทุกคนที่สนใจสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 32 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 ● สำหรับทุกคนที่สนใจสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 32 (#เรียนว... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรติดตั้งป้ายอาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรติดตั้งป้ายอาคารสิริวิทยเกษตร วันอาทิตย์, 08 มกราคม 2560      เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการติดตั... More detail

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์

>>>การเขียนรายงานวิจัยเขียนอย่างไร?
>>>การจัดทำเอกสารวิจัยส่วนบุคคล ทำอย่างไร?
>>>>การเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างไร?
>>>>นำเสนองาน อย่างไร?
พบกับวิทยากรมากประสบการณ์ ด้านการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

ติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
โทรศํพท์/โทรสาร 054-237367
มือถือ/ไลน์ 099-2712496
มือถือ 095-6804603 ,0971916099
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เฟชบุค https://www.facebook.com/profile.php?id=100009905686253
เว็ปไซต์ www.cotace.com
https://servicelpru.simdif.com

ด้วยความนับถือ /ขอบพระคุณค่ะ
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์