ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ทางวิชาการของอาจารย์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ทางวิชาการของอาจาร... วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560 เรียน บุคลากรที่เคารพทุกท่าน               สำนักส่งเสริมวิชากา... More detail
ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกสาขา กำหนดการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกสาขา กำหนดการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรั... วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560    ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกคน ทุกสาขา  ... More detail
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฏี ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฏี วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560 ใครยังไม่มีใบขับขี่รถ รีบสมัครด่วน มีครบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ต... More detail
ผู้บริหารและนักศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมถวายดอกดารารัตน์เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระเมรุจำลองศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารและนักศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมถวายดอกดารารัตน์เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิ... วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560                 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารร่วมแจกสมุดพระรา... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมวางแผนการจัดบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมวางแผนการจัดบริการวิชาการ วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560              เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นำโดยอ.ดร.นิจพร  ณ พัทลุง คณบดี... More detail
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 กำหนดการเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2560 ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 กำหนดการเลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคกา... วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ เรื่องการเลือกรายรายวิชาเลือกเสรี 2/2560 (ด่วนที่สุด)  &n... More detail

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและมอบตราัญญาลักษณ์ประจำปีการศึกษา2560

              มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและมอบตราสัญญาลักษณ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น.ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแสดงความสำนึก สร้างความภาคภูมิใจและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมพิธีกว่า 3,500 คน

20664769_10155752383084617_741970452434984726_n20621004_10155752383419617_8748357781773746829_n20621145_10155752393414617_908159632894555651_n20621248_10155752383069617_4759694939265956567_n20621960_10155752393689617_2045397153620258598_n20622031_10155752382399617_1186413804532748769_n20622280_10155752393419617_7948381910307747463_n20622319_10155752392424617_4402791956978087495_n20626574_10155600394534146_4221886745778722967_o20637892_10155752382389617_8097738481757419596_n20637926_10155752382934617_5471606885875761204_n20637954_10155752382944617_8609853480022112144_n20638241_10155752383364617_2873321462023185254_n20638320_10155752382549617_1221066280277050273_n20638504_10155752382279617_5052017039878940328_n20638739_10155752382544617_7020521634837622003_n20638772_10155752392419617_2932044881538484612_n20638867_10155752383214617_8464471533555765849_n

DSC_6041

DSC_6087
DSC_6089DSC_6112DSC_6120DSC_6123DSC_6141DSC_6152DSC_6156DSC_6083

 

19059436_10155752383469617_4976670390131791245_n20545345_10155600394514146_4288092644364911687_o20597107_10155752382709617_1572486995243118689_n20597237_10155752392429617_5026705933751284073_n20597300_10155752382294617_2396507997682189032_n20597525_10155752392434617_1815133050211706959_n20604176_10155752382394617_2863187602809225421_n20604235_10155752382404617_774903137425573972_n20604296_10155752382694617_3279122289812852713_n20604310_10155752383289617_4221114417644384135_n20604398_10155752382289617_8256182552487238286_n20604572_10155752393429617_8908805462698285103_n20604647_10155752382699617_4197676693591424895_n20604654_10155752382809617_1042184172499058817_n20604667_10155752382284617_5098613299744177165_n20615727_10155600394539146_5610043278452238264_o20620893_10155752382819617_2538549502278609627_n

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและมอบตราัญญาลักษณ์ประจำปีการศึกษา2560