คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวนวัฒนธรรม” “CULTURAL PARK GARDEN” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานBRICC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวนวัฒนธรรม” “CULT... วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561   คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดจ... More detail
แจ้งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรถึงกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรถึงกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-15... วันเสาร์, 20 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร   More detail
เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 4 เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขั... วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561              วันที่ 21 มกราคม 2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยี... More detail
“ข้าวสารหอมมะลิและข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวดีของชาวเกษตรศาสตร์” “ข้าวสารหอมมะลิและข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวดีของชาวเกษตรศาสตร์” วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561   “ข้าวสารหอมมะลิและข้าวกล้องอินทรีย์  ข้าวดีของชาวเกษตรศาสต... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาประมงร่วมลงพื้นที่พัฒนาจัดทำแปลงเกษตรพอเพียง ณ ไร่NK ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาประมงร่วมลงพื้นที่พัฒนาจัดทำแปลงเกษตรพอเพียง ณ ไร่NK ศูนย์บริก... วันพุธ, 17 มกราคม 2561        ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2561 นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้... More detail
ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการระบบสื่อสารออนไลน์... วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สน... More detail

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองขุนปราบ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสได้รับอานิสงส์แห่งการอยู่จำพรรษา และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามให้คงอยู่คู๋สังคมไทยสืบไป ณ วัดหนองขุนปราบ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ตามกำหนดการแนบนี้

**ร่วมถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธาได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและที่หัวหน้าห้องของนักศึกษาทุกคน **

**ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป**

img20171016_09144950

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองขุนปราบ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์