คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวนวัฒนธรรม” “CULTURAL PARK GARDEN” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานBRICC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวนวัฒนธรรม” “CULT... วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561   คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดจ... More detail
แจ้งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรถึงกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรถึงกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-15... วันเสาร์, 20 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร   More detail
เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 4 เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขั... วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561              วันที่ 21 มกราคม 2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยี... More detail
“ข้าวสารหอมมะลิและข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวดีของชาวเกษตรศาสตร์” “ข้าวสารหอมมะลิและข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวดีของชาวเกษตรศาสตร์” วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561   “ข้าวสารหอมมะลิและข้าวกล้องอินทรีย์  ข้าวดีของชาวเกษตรศาสต... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาประมงร่วมลงพื้นที่พัฒนาจัดทำแปลงเกษตรพอเพียง ณ ไร่NK ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาประมงร่วมลงพื้นที่พัฒนาจัดทำแปลงเกษตรพอเพียง ณ ไร่NK ศูนย์บริก... วันพุธ, 17 มกราคม 2561        ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2561 นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้... More detail
ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการระบบสื่อสารออนไลน์... วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สน... More detail

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลลงพื้นที่ร่วมกระบวนการชี้แจงโครงการและทำความเข้าใจกับชุมชนในการทำโครงการวิจัย

กระบวนการชี้แจงโครงการและทำความเข้าใจกับชุมชน

                 วันที่ 25 ธันวาคม 2560ุ เวลา 09.00 น. ทีมวิจัยพัฒนาภาษาไอทีและเทคโนโลยีการเกษตร  นำโดย อ.พิชิต วันดี อ.สกรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาสาสตร์และ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตราสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงกระบวนการทำงานโครงการ “โครงการแอพลิเคชั่นในการจัดการน้ำที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษนอกฤดูของชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์” ซึ่งเห็นความตั้งใจของชาวบ้าน เห็นความพร้อมสามัคคี และให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยชุมชนพร้อมที่จะปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของตนเอง ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจกับทีมวิจัยชาวบ้านถึงกระบวนการทำงาน โดยนำเสนอความก้าวหน้าของการทำงานพร้อมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นตั้งแต่ 1. เริ่มเขียนโครงการ 2. เตรียมการ 3. เก็บรวบรวมข้อมูล 4. สรุปวิเคราะห์ 5. หาทางเลือก วางแผน 6. ปฏิบัติการ 7. สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษา 8. การนำไปใช้ ทีมวิจัยได้เน้นย้ำถึงกระบวนการแก้ไขปัญหานั้นต้องเป็นความต้องการของชุมชน โดยจะต้องมีข้อมูลที่มีหรือต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาและจะตัดสินใจในการแก้ไข ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยร่วมกันคิด แก้ไข และร่วมกันใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความยั่งยืนโดยชุมชนเอง และได้ร่วมลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินโครงการวิจัยตามขั้นตอนต่อไป แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและเก้บข้อมูลที่จำเป็นจากชาวบ้านในพื้นที่
 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลลงพื้นที่ร่วมกระบวนการชี้แจงโครงการและทำความเข้าใจกับชุมชนในการทำโครงการวิจัย