คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวนวัฒนธรรม” “CULTURAL PARK GARDEN” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานBRICC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวนวัฒนธรรม” “CULT... วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561   คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดจ... More detail
แจ้งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรถึงกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรถึงกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-15... วันเสาร์, 20 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร   More detail
เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 4 เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขั... วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561              วันที่ 21 มกราคม 2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะเทคโนโลยี... More detail
“ข้าวสารหอมมะลิและข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวดีของชาวเกษตรศาสตร์” “ข้าวสารหอมมะลิและข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวดีของชาวเกษตรศาสตร์” วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561   “ข้าวสารหอมมะลิและข้าวกล้องอินทรีย์  ข้าวดีของชาวเกษตรศาสต... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาประมงร่วมลงพื้นที่พัฒนาจัดทำแปลงเกษตรพอเพียง ณ ไร่NK ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาประมงร่วมลงพื้นที่พัฒนาจัดทำแปลงเกษตรพอเพียง ณ ไร่NK ศูนย์บริก... วันพุธ, 17 มกราคม 2561        ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2561 นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้... More detail
ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการระบบสื่อสารออนไลน์... วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่สน... More detail

สาขาเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่ร่วมวางแผนพัฒนา จัดทำศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

         เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาวิชา อ.อารยา มุสิกา อ.วิณากร ที่รัก และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ร่วมลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวางร่วมพูดคุยและวางแผนการพัฒนาร่วมกับอ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง ร่วมวางแผนการจัดทำวางแผนพัฒนา จัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านเศษฐกิจพอเพียง บริเวรหน้าทางเข้าศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  โดยมีพื้นที่ในการพัฒนาทำศูนยืเรียนรู้จำนวน10 ไร่ซึ่งได้วางแผนการจัดทำโดยการบูรณาการศาสตรืทั้ง 3 ได้ ด้านเกษตรศาสตร์ ด้านการประมง และด้านสัตวศาสตร์ โดยจะมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์ การปลูกพืชไร่แบบไล่ระดับและเส้นทางการศึกษาตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีกรเกษตรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร สาขาเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่ร่วมวางแผนพัฒนา จัดทำศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์