พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์&nb... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์น้ำนมโพ๊ด เสด-สาดในตลาดแสดงวัฒนธรรมในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหากรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์น้ำนมโพ๊ด เสด-สาดในตลาดแสดงวัฒนธรรม... วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561                   เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย สโมสรนักศึกษ... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด” ตู้สมัยใหม่”ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด” ตู้สมัยใหม... วันอาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2561                 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยอ.ดร.บรรเจิดสอนสุภาพ... More detail
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตข้าว เพื่อยกระดับชาวนาไทยสู่การเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมข้าวสากล” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสถาบันการสร้างชาติ ณ ศูนย์บริการการ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมกา... วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 เพื่อยกระดับชาวนาไทยสู่การเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมข้าวสากล        ... More detail
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมฟังการบรรยาพิเศษทางวิชาการ”แนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20ปี สู่นครแห่งความสุข มั่นคงและยั่งยืน” ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมฟังการบรรยาพิเศษทางวิชาการ”แนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนยุทธ... วันพุธ, 06 กันยายน 2560             วันที่ 6 กันยายน 2560 อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล  รองคณบดี ต... More detail
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูนิธิรากแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐก... วันอาทิตย์, 17 กันยายน 2560           เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 นำโดยรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราช... More detail

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรรับฟังการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจทฤษฏีใหม่โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล โดยประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา09.00น. นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษาทั้งสามสาขาได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน30 คน ร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจทฤษฏีใหม่โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก  ดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาบรรยายให้ความรู้ที่มีประโยชน์มากในการศึกษาด้านการเกษตรแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง3สาขา ณ ห้องเรียน 20304  อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้บูรณาการศาสตร์ของพระราชาจากภาคทฤษฏีสู่การลงพื้นที่วัดขนาดเตรียมทำโมเดลต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ ขนาดจำลอง8 X 8 เมตร ที่จะเป็นแปลงจำลองการจัดการพื้นที่ตามศาสตร์เกษตรทฤษฏีใหม่ (10: 30:30:30) ณ สนามข้างอาคารสิริวิทยเกษตร โดยในภาคปฏิบัติ แที่ร่วมฟังบรรยายพิเศษและจะร่วมสร้างโมเดลการเรียนรู้ร่วมกันโอกาสนี้อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุงและตัวแทนนักศึกษาร่วมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในวันนี้

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรรับฟังการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจทฤษฏีใหม่โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล โดยประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์