คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมในงานกีฬาสีภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมในงานกีฬาสีภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 วันจันทร์, 02 เมษายน 2561                    เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2561 นำโดยสโมสรนักศึกษาคณ... More detail
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นให... วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ... More detail
ผศ.ปัญญา เจริญพจน์และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชและการใช้ประโยชน์แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต.ละหานทราย ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาปะคำ ผศ.ปัญญา เจริญพจน์และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์กรรมพ... วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นำโดยผศ.ปัญญา เจริญพจน์ สาขาวิชขาสั... More detail
คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาณ สำนักงานเกษตรอ.ประโคนชัยและสำนักงานเกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาณ สำนักงานเกษตรอ.ประโคนชัยและสำนักงานเกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นำโดยอ.ดร.สุชาดา  สานุสันต์และอ.เลิ... More detail
คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทน้ำตาลสุรินทร์และสำนักงานเกษตร อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทน้ำตาลสุรินทร์และสำนักงานเกษตร ... วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.วิณากร  ท... More detail
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนหย่อมแก่นักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนหย่อมแก่นักศึกษา วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561           ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 มีนาคม 2561 นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายั... More detail

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรรับฟังการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจทฤษฏีใหม่โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล โดยประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา09.00น. นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษาทั้งสามสาขาได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน30 คน ร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจทฤษฏีใหม่โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก  ดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาบรรยายให้ความรู้ที่มีประโยชน์มากในการศึกษาด้านการเกษตรแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง3สาขา ณ ห้องเรียน 20304  อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้บูรณาการศาสตร์ของพระราชาจากภาคทฤษฏีสู่การลงพื้นที่วัดขนาดเตรียมทำโมเดลต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ ขนาดจำลอง8 X 8 เมตร ที่จะเป็นแปลงจำลองการจัดการพื้นที่ตามศาสตร์เกษตรทฤษฏีใหม่ (10: 30:30:30) ณ สนามข้างอาคารสิริวิทยเกษตร โดยในภาคปฏิบัติ แที่ร่วมฟังบรรยายพิเศษและจะร่วมสร้างโมเดลการเรียนรู้ร่วมกันโอกาสนี้อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุงและตัวแทนนักศึกษาร่วมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในวันนี้

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรรับฟังการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจทฤษฏีใหม่โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล โดยประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์