พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์&nb... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์น้ำนมโพ๊ด เสด-สาดในตลาดแสดงวัฒนธรรมในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหากรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์น้ำนมโพ๊ด เสด-สาดในตลาดแสดงวัฒนธรรม... วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561                   เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย สโมสรนักศึกษ... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด” ตู้สมัยใหม่”ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด” ตู้สมัยใหม... วันอาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2561                 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยอ.ดร.บรรเจิดสอนสุภาพ... More detail
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตข้าว เพื่อยกระดับชาวนาไทยสู่การเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมข้าวสากล” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสถาบันการสร้างชาติ ณ ศูนย์บริการการ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมกา... วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 เพื่อยกระดับชาวนาไทยสู่การเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมข้าวสากล        ... More detail
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมฟังการบรรยาพิเศษทางวิชาการ”แนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนยุทธศาสตร์ 20ปี สู่นครแห่งความสุข มั่นคงและยั่งยืน” ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมฟังการบรรยาพิเศษทางวิชาการ”แนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนยุทธ... วันพุธ, 06 กันยายน 2560             วันที่ 6 กันยายน 2560 อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล  รองคณบดี ต... More detail
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูนิธิรากแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐก... วันอาทิตย์, 17 กันยายน 2560           เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 นำโดยรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราช... More detail

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคณะเทคโนโลยีการเกษตรในงานราชภัฏมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 BRICC 2018 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน ” (อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์ ความถี่ 92 MHZ.)และรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” (สว

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยอ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด อาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดสัมภาษณ์พิเศษเพื่ออัดเทปไปออก ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 16.10-17.00น.(อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์ ความถี่ 92 MHz.)และรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ออกอากาศวันจันทร์ 11.30-12.00น. (สวท.บุรีรัมย์ ความถี่ 101.75 MHz.) ขอบคุณแขกรับเชิญในรายการ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่มาร่วมแนะนำกิจกรรมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาในงานราชภัฏมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 BRICC 2018 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีกิจกรรมการแข่งขันดังนี้

                1. กิจกรรมการแข่งขัน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวนวัฒนธรรม” “CULTURAL PARK GARDEN” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งาน BRICC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 
                                                                     *****สมัครด่วนได้ตั้งแต่บัดนี้- 10 ก.พ.2561******
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล เบอร์โทรศัพท์ 064-1629223
www.aggie.bru.ac.th

                2.กิจกรรมการแข่งขัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประกวดแข่งขันโครงการการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด ตู้สมัยใหม่ (MODERN) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งาน BRICC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 แข่งขันในรอบตัดสินวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561                             

                                                                       *****สมัครด่วนได้ตั้งแต่บัดนี้- 10 ก.พ.2561******  

ติดต่อประสานงานและสอบถามเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ เบอร์โทรศัพท์ 091-0612489
อาจารย์ดนัย รัชตะวราเศรษฐ เบอร์โทรศัพท์ 093-5455614
www.fish.bru.ac.th

ขอขอบคุณเครดิตภาพ: อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคณะเทคโนโลยีการเกษตรในงานราชภัฏมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 BRICC 2018 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน ” (อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์ ความถี่ 92 MHZ.)และรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” (สว