คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมในงานกีฬาสีภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมในงานกีฬาสีภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 วันจันทร์, 02 เมษายน 2561                    เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2561 นำโดยสโมสรนักศึกษาคณ... More detail
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นให... วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ... More detail
ผศ.ปัญญา เจริญพจน์และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชและการใช้ประโยชน์แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต.ละหานทราย ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาปะคำ ผศ.ปัญญา เจริญพจน์และอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธ์กรรมพ... วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นำโดยผศ.ปัญญา เจริญพจน์ สาขาวิชขาสั... More detail
คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาณ สำนักงานเกษตรอ.ประโคนชัยและสำนักงานเกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาณ สำนักงานเกษตรอ.ประโคนชัยและสำนักงานเกษตรอ.เฉลิมพระเกียรติ วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นำโดยอ.ดร.สุชาดา  สานุสันต์และอ.เลิ... More detail
คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทน้ำตาลสุรินทร์และสำนักงานเกษตร อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทน้ำตาลสุรินทร์และสำนักงานเกษตร ... วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.วิณากร  ท... More detail
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนหย่อมแก่นักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนหย่อมแก่นักศึกษา วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561           ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 มีนาคม 2561 นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายั... More detail

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคณะเทคโนโลยีการเกษตรในงานราชภัฏมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 BRICC 2018 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน ” (อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์ ความถี่ 92 MHZ.)และรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” (สว

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยอ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด อาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดสัมภาษณ์พิเศษเพื่ออัดเทปไปออก ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 16.10-17.00น.(อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์ ความถี่ 92 MHz.)และรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ออกอากาศวันจันทร์ 11.30-12.00น. (สวท.บุรีรัมย์ ความถี่ 101.75 MHz.) ขอบคุณแขกรับเชิญในรายการ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่มาร่วมแนะนำกิจกรรมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาในงานราชภัฏมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 BRICC 2018 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีกิจกรรมการแข่งขันดังนี้

                1. กิจกรรมการแข่งขัน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวนวัฒนธรรม” “CULTURAL PARK GARDEN” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งาน BRICC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 
                                                                     *****สมัครด่วนได้ตั้งแต่บัดนี้- 10 ก.พ.2561******
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล เบอร์โทรศัพท์ 064-1629223
www.aggie.bru.ac.th

                2.กิจกรรมการแข่งขัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประกวดแข่งขันโครงการการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด ตู้สมัยใหม่ (MODERN) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งาน BRICC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 แข่งขันในรอบตัดสินวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561                             

                                                                       *****สมัครด่วนได้ตั้งแต่บัดนี้- 10 ก.พ.2561******  

ติดต่อประสานงานและสอบถามเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ เบอร์โทรศัพท์ 091-0612489
อาจารย์ดนัย รัชตะวราเศรษฐ เบอร์โทรศัพท์ 093-5455614
www.fish.bru.ac.th

ขอขอบคุณเครดิตภาพ: อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสาร อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคณะเทคโนโลยีการเกษตรในงานราชภัฏมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 BRICC 2018 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน ” (อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์ ความถี่ 92 MHZ.)และรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” (สว